Лутфан Вожаҷӯро пуштибонӣ кунед
ҳанг هنگ I
  1. доноӣ, ҳушёрӣ, фаҳм, арзишу эътибор, виқору матонат
  2. тавоноӣ, зӯрӣ, қудрат
ҳанг هنگ II
қасд, ирода, оҳанг
ҳанг هنگ III
  1. сипоҳ, лашкар, полк
  2. улуми низомӣ: ягоне роҳкунишӣ ки аз ду – чаҳор гурдон ташкил мешавад; полк
ҳанг هنگ IV
сӯрохи ғормонанди кӯҳ; шикофи кӯҳ
ҳанг هنگ V
як қулт об, як ҷуръа об
ҳанг هنگ VI
гуфт. ҳуш; ҳангаш канд ҳушаш парид, ҳайрон шуд; ҳангу манг шудан ҳайрон шудан, моту мабҳут шудан, саросема шудан, ҳайратзада шудан
ҳанг هنگ VII
ҳайрон, фурӯмонда, дармонда, саргашта
ҳанг هنگ VIII
бонги хар, ҳангос; ҳанг задан ҳангос кашидани хар
ҳангӣ هنگی
хари ҳангӣ хари зиёд ҳангос зананда
ҳангом هنگام
бахше аз вақт, замон; мавсим; ҳангоми саҳар саҳаргоҳ

Феҳристи ихтисорот

а. арабӣ
ак. аккадӣ
ибр. ибрӣ
ингл. инглисӣ
исп. испониёӣ
ит. итолиёӣ
лот. лотинӣ
м. муғулӣ
мол. молоӣ
олм. олмонӣ
пол. поландӣ
порт. португалӣ
пҳл. паҳлавӣ
р. русӣ
санс. санскрит
т. туркӣ
т.-м. туркию муғулӣ
т.-ф. туркию форсӣ
тибет. тибетӣ
фин. финландӣ
фр. фаронсавӣ
ҳ. ҳиндӣ
ҳол. ҳолландӣ
ч. чехӣ
чин. чинӣ
ҷ. ҷопонӣ
шв. шведӣ
ю. юнонӣ
ю.-а. юнонию арабӣ
я. яҳудӣ

адш. адабиётшиносӣ
асот. асотирӣ, асотиршиносӣ
афс. афсонавӣ
баҳр. баҳрнавардӣ
боғп. боғпарварӣ
боф. бофандагӣ
брқ. барқӣ, электрӣ
ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
врз. варзиш
гиёҳ. гиёҳшиносӣ (ботаника)
грам. грамматика, дастури забон
гуфт. гуфтугӯӣ
д. динӣ
домп. домпизишкӣ (байторӣ)
дӯз. дӯзандагӣ
зарб. зарбулмасал
збш. забоншиносӣ
змш. заминшиносӣ (геология)
зстш. зистшиносӣ (биология)
иқт. иқтисод
итт. иттилоотшиносӣ
кайҳ. кайҳоннавардӣ
киш. кишоварзӣ
кол. колбадшиносӣ (анатомия)
кҳн. кӯҳнашуда
лҳҷ. лаҳҷавӣ
мақ. мақол
мант. мантиқӣ
мас. масалан
маҷ. маҷозан
маъд. маъданшиносӣ
меъ. меъморӣ
мол. молия
муқ. муқоиса шавад бо...
мус. мусиқӣ
нав. навсохт
ниг. нигаред ба...
низ. низомӣ
нум. нумератив
нуҷ. нуҷум
обҳш. обуҳавошиносӣ
пасв. пасванд
пешв. пешванд
пиз. пизишкӣ, тиббӣ
р.-оҳ. роҳи оҳан
радио. радиотехника
риёз. риёзиёт (математикӣ)
с. сиёсӣ
сохт. сохтмон
сур. суриёнӣ
таҳқ. сухани таҳқиромез
таър. таърихӣ
тех. техникӣ
фал. фалсафӣ
физ. физикӣ
фолк. фолклор
хим. химия
хӯр. хӯрокворӣ
ҳан. ҳандасӣ
ҳнш. ҳунаршиносӣ
ҳсбд. ҳисобдорӣ
ҳуқ. ҳуқуқшиносӣ
чорв. чорводорӣ
ҷ. ҷамъи...
ҷғрф. ҷуғрофиё
ҷонв. ҷонваршиносӣ (зоология)
ш. шаҳри...