рада رده
исм
саф, қатор, раста
 • Рада баркашида сипоҳаш ду мил,

  Ба дасти чапаш ҳафтсад жанда пил.

  Абулқосим Фирдавсӣ бештар
 • Сарв самоте кашид бар ду лаби ҷӯйбор,

  Чун ду рада чатри сабз дар ду сафи корзор.

  Манучеҳрӣ
радар
инглисӣ | исм | ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
нигаред ба родор 1; кӯтоҳшудаи radio delection and ranging (radаr) – ёфтан ва муайян намудани масофа бо ёрии радио (номи мухтасар ва кӯтоҳшудаи таҷҳизоти радиолокатсионӣ)
радабандӣ رده‌بندی
исм
 1. табақабандӣ, дастабандӣ
 2. зстш. табақа‌бандӣ, гурӯҳ‌бандии мавҷудот дар як сомона ё силсила‌маротибе аз рутба‌ҳо бар асоси сохтор ва манша ё нишон‌вижа‌ҳои дигар [умумӣ] ъамал ё фароянди мураттаб кардани чизҳо дар рада‌ҳо ва табақа‌ҳо
даррадаст دره‌دست
сифат
таър. он ки ҷазои бо дарра задани маҳкумшудагонро ба ҷо меовард
дойрадаст دایره‌دست
сифат
он ки дойра мезанад, навозандаи дойра
дойрадастӣ دایره‌دستی
исм
ҳунар ва шуғли дойрадаст; навохтани дойра
нуқрадавонӣ نقره‌دوانی
исм
нуқра давондан ба рӯи чизе, нуқра андудан
саррада سررده
қатори якум дар сафороии ҳарбӣ
серадад سیرعدد
бисёр, зиёд; шумораи зиёд
черадаст چیره‌دست чирадаст
 1. забардаст, ғолиб
 2. моҳир
  • Ба фармони ӯ заргари черадаст

   Талиҳон зар бар сари нуқра баст. 

   Низомӣ бештар
  • Ҳариф ар ба шатранҷ шуд черадаст,

   Ба бозандаи чоюук орад шикаст.

   Хисрави Деҳлавӣ

Феҳристи ихтисорот

адш. адабиётшиносӣ
асот. асотирӣ, асотиршиносӣ
афс. афсонавӣ
баҳр. баҳрнавардӣ
боғп. боғпарварӣ
боф. бофандагӣ
брқ. барқӣ, электрӣ
ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
врз. варзиш
гиёҳ. гиёҳшиносӣ (ботаника)
грам. грамматика, дастури забон
гуфт. гуфтугӯӣ
д. динӣ
домп. домпизишкӣ (байторӣ)
дӯз. дӯзандагӣ
зарб. зарбулмасал
збш. забоншиносӣ
змш. заминшиносӣ (геология)
зстш. зистшиносӣ (биология)
иқт. иқтисод
итт. иттилоотшиносӣ
кайҳ. кайҳоннавардӣ
киш. кишоварзӣ
кол. колбадшиносӣ (анатомия)
кҳн. кӯҳнашуда
лҳҷ. лаҳҷавӣ
мақ. мақол
мант. мантиқӣ
мас. масалан
маҷ. маҷозан
маъд. маъданшиносӣ
меъ. меъморӣ
мол. молия
муқ. муқоиса шавад бо...
мус. мусиқӣ
нав. навсохт
ниг. нигаред ба...
низ. низомӣ
нум. нумератив
нуҷ. нуҷум
обҳш. обуҳавошиносӣ
пасв. пасванд
пешв. пешванд
пиз. пизишкӣ, тиббӣ
р.-оҳ. роҳи оҳан
радио. радиотехника
риёз. риёзиёт (математикӣ)
с. сиёсӣ
сохт. сохтмон
сур. суриёнӣ
таҳқ. сухани таҳқиромез
таър. таърихӣ
тех. техникӣ
фал. фалсафӣ
физ. физикӣ
фолк. фолклор
хим. химия
хӯр. хӯрокворӣ
ҳан. ҳандасӣ
ҳнш. ҳунаршиносӣ
ҳсбд. ҳисобдорӣ
ҳуқ. ҳуқуқшиносӣ
чорв. чорводорӣ
ҷ. ҷамъи...
ҷғрф. ҷуғрофиё
ҷонв. ҷонваршиносӣ (зоология)
ш. шаҳри...
Фарҳанги тафсирии забони форсии тоҷикӣ Вожаҷӯ. Таърифҳо аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ва дигар фарҳангу вожаномаҳои тоҷикӣ ва форсиро дар бар дорад. Ҳар вожае ба ду хатт – тоҷикӣ ва форсӣ навишта шудааст. Толковый словарь таджикского персидского языка Вожаджу. Содержит значения из «Фарҳанги забони тоҷикӣ» и других таджикских и персидских словарей. Каждое слово имеет два написания - на таджикском и на фарси. маънии рада, маънии вожаи рада, маънии калимаи рада, маънии ибораи рада, маънои рада, маънои вожаи рада, маънои калимаи рада, маънои ибораи рада, таърифи рада, таърифи вожаи рада, таърифи калимаи рада, таърифи ибораи рада, значение рада, значение слова рада, значение фразы рада, значение выражения рада, определение рада, определение слова рада, определение фразы рада, определение выражения рада