гурд گرد
паҳлавон, баҳодур; далер, шуҷоъ, нотарс
 • Аз гурдони сафшикан ва далерон шерафкан... ба ҳарби Мухтор фиристоданд.

  Равзату-с-сафо бештар
 • Гар Навфали гурд гардад огоҳ,

  Бар мо чӣ кунад, наузу биллоҳ.

  Шоҳин
гурди Зобул киноя аз Рустами Зол
гурда گرده
 1. яке аз узвҳои даруни бадан, ки пешоб аз он таровиш карда, дар пешобдон ҷамъ мешавад, кулия
  • Симинбарон кабоби дилу гурдаи мананд,

   Пайваста аст равғани ман шаъни дегдон.

   Сайидо
 2. камар, миён
  • Чун занад бар пушти шерон ӯ дабуси шасти ман,

   Чун занад бар гурдаи гурдон амуди говсор.

   Манучеҳрӣ
  дилу гурда маҷ. ҷасорат, ҷуръат
  дилу гурда доштан ҷасур будан, ҷасорат доштан
  гурдаи касеро кафондан касеро сахт тарсондан
гурдагоҳ گرده‌گاه
 1. ҷои гурда дар бадани одам ва ҳайвон
 2. маҷ. камар, миён
  • Аз он гурдагоҳаш наёмад дареғ,

   Ки бибрид Рустам ба бурранда теғ.

   Абулқосим Фирдавсӣ
гурдадор گرده‌دار
маҷ. ҷасур, нотарс, шуҷоъ
гурдак گردک
шакли хурдӣ ва навозиши гурд
 • Шарҳи он гурдак, ки андар роҳ буд,

  Як ба як бо он халифа вонамуд.

  Румӣ
гурдакаф گرده‌کف
гурдакаф кардан сахт тарсонидан касеро; гурдакаф шудан сахт тарсидан
гурдаолу گرده‌آلو
навъе аз олуи калон, ки рангаш бештар сурхи сиёҳтоб аст
гурдафкан گردافکن
мағлубкунандаи паҳлавонон, паҳлавони зӯровар, афканандаи гурдҳо
 • Инонпечу гурдафкану гурдзор

  Чу ман кас набинад ба гетӣ савор.

  Абулқосим Фирдавсӣ
гурдгир گردگیر
паҳлавонгир, ба банд орандаи паҳлавонон, шуҷоъ, диловар
 • Далер асту асбафкану гурдгир,

  Уқоб андарорад зи гардун ба тир.

  Абулқосим Фирдавсӣ бештар
 • Яли аждаҳокуш ба гурзу ба тир,

  Савори ҳижабрафкани гурдгир.

  Асадӣ
гурдзод گردزاد
зодаи паҳлавон, паҳлавонписар
 • Пас аз бора Рудоба овоз дод,

  Ки эй паҳлавонбаччаи гурдзод!..

  Абулқосим Фирдавсӣ

Феҳристи ихтисорот

адш. адабиётшиносӣ
асот. асотирӣ, асотиршиносӣ
афс. афсонавӣ
баҳр. баҳрнавардӣ
боғп. боғпарварӣ
боф. бофандагӣ
брқ. барқӣ, электрӣ
ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
врз. варзиш
гиёҳ. гиёҳшиносӣ (ботаника)
грам. грамматика, дастури забон
гуфт. гуфтугӯӣ
д. динӣ
домп. домпизишкӣ (байторӣ)
дӯз. дӯзандагӣ
зарб. зарбулмасал
збш. забоншиносӣ
змш. заминшиносӣ (геология)
зстш. зистшиносӣ (биология)
иқт. иқтисод
итт. иттилоотшиносӣ
кайҳ. кайҳоннавардӣ
киш. кишоварзӣ
кол. колбадшиносӣ (анатомия)
кҳн. кӯҳнашуда
лҳҷ. лаҳҷавӣ
мақ. мақол
мант. мантиқӣ
мас. масалан
маҷ. маҷозан
маъд. маъданшиносӣ
меъ. меъморӣ
мол. молия
муқ. муқоиса шавад бо...
мус. мусиқӣ
нав. навсохт
ниг. нигаред ба...
низ. низомӣ
нум. нумератив
нуҷ. нуҷум
обҳш. обуҳавошиносӣ
пасв. пасванд
пешв. пешванд
пиз. пизишкӣ, тиббӣ
р.-оҳ. роҳи оҳан
радио. радиотехника
риёз. риёзиёт (математикӣ)
с. сиёсӣ
сохт. сохтмон
сур. суриёнӣ
таҳқ. сухани таҳқиромез
таър. таърихӣ
тех. техникӣ
фал. фалсафӣ
физ. физикӣ
фолк. фолклор
хим. химия
хӯр. хӯрокворӣ
ҳан. ҳандасӣ
ҳнш. ҳунаршиносӣ
ҳсбд. ҳисобдорӣ
ҳуқ. ҳуқуқшиносӣ
чорв. чорводорӣ
ҷ. ҷамъи...
ҷғрф. ҷуғрофиё
ҷонв. ҷонваршиносӣ (зоология)
ш. шаҳри...