артиш ارتش
паҳлавӣ | исм
  1. маҷмуъи созмони низомии кишвар; артиш кашидан ниг. лашкар (лашкар кашидан)
  2. улуми низомӣ: ягоне низомӣ, ки аз як ситод, ду ё чанд сипоҳ ва нерӯҳои ёрирасон ташкил шуда ва қодир ба амалиёти размии мустақил аст; армия
  3. маҷмуъаи бузурге аз афроди мусаллаҳу омӯзишдида барои ҷанг, бавижа дар хушкӣ
ортишу آرتيشو артишок
гиёҳе аст бутаӣ, ки қисми дарунииимеваи он масрафи хӯрокӣ дорад, кангари фарангӣ
артишбуд ارتشبد
исм
болотарин дараҷаи низомӣ дар низоми Эрон, афсари аршад
артиштор ارتشتار
паҳлавӣ | исм
низомӣ, сипоҳӣ, разманда, ин калима дар паҳлавӣ артаиштар ба маънии сипоҳӣ ва лашкарӣ аст ва он аз калимаи авестоии расаа иштара ба маънии размиён маъхуз аст. Масъудӣ «артишторонсолор» (фармондеҳи сипоҳён)-ро аз маносиби аҳди Соcонӣ ёд крдааст
артишторон ارتشتاران
паҳлавӣ | исм
артишӣ ارتشی
сифат
  1. мансуб ба артиш 3; он ки дар артиш кор мекунад
  2. ба ранги либосҳои низомӣ
вартиш ورتش‌
ниг. бедона
вартишбоз ورتش‌باز
бедонабоз
вартишбозӣ ورتش‌بازی
бедонабозӣ
умумиартишӣ عمومی‌ارتشی
барои артиш умумӣ ва ягона; ба тамоми армия тааллуқдошта

Феҳристи ихтисорот

адш. адабиётшиносӣ
асот. асотирӣ, асотиршиносӣ
афс. афсонавӣ
баҳр. баҳрнавардӣ
боғп. боғпарварӣ
боф. бофандагӣ
брқ. барқӣ, электрӣ
ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
врз. варзиш
гиёҳ. гиёҳшиносӣ (ботаника)
грам. грамматика, дастури забон
гуфт. гуфтугӯӣ
д. динӣ
домп. домпизишкӣ (байторӣ)
дӯз. дӯзандагӣ
зарб. зарбулмасал
збш. забоншиносӣ
змш. заминшиносӣ (геология)
зстш. зистшиносӣ (биология)
иқт. иқтисод
итт. иттилоотшиносӣ
кайҳ. кайҳоннавардӣ
киш. кишоварзӣ
кол. колбадшиносӣ (анатомия)
кҳн. кӯҳнашуда
лҳҷ. лаҳҷавӣ
мақ. мақол
мант. мантиқӣ
мас. масалан
маҷ. маҷозан
маъд. маъданшиносӣ
меъ. меъморӣ
мол. молия
муқ. муқоиса шавад бо...
мус. мусиқӣ
нав. навсохт
ниг. нигаред ба...
низ. низомӣ
нум. нумератив
нуҷ. нуҷум
обҳш. обуҳавошиносӣ
пасв. пасванд
пешв. пешванд
пиз. пизишкӣ, тиббӣ
р.-оҳ. роҳи оҳан
радио. радиотехника
риёз. риёзиёт (математикӣ)
с. сиёсӣ
сохт. сохтмон
сур. суриёнӣ
таҳқ. сухани таҳқиромез
таър. таърихӣ
тех. техникӣ
фал. фалсафӣ
физ. физикӣ
фолк. фолклор
хим. химия
хӯр. хӯрокворӣ
ҳан. ҳандасӣ
ҳнш. ҳунаршиносӣ
ҳсбд. ҳисобдорӣ
ҳуқ. ҳуқуқшиносӣ
чорв. чорводорӣ
ҷ. ҷамъи...
ҷғрф. ҷуғрофиё
ҷонв. ҷонваршиносӣ (зоология)
ш. шаҳри...